top.jpg

Fundusze Europejskie

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie technologii produkcji akcesoriów meblowych z wykorzystaniem form wtryskowych z materiałów o wysokiej twardości, (powyżej 60 HRC) oraz precyzji wykonania do 4μm. Jest to planowana innowacja procesowa.
Kolejnym celem projektu jest wprowadzenie do oferty nowych produktów w postaci gamy nowych wielkogabarytowych akcesoriów meblowych (produkt znacznie ulepszony w stosunku do obecnie oferowanego) oraz ramy do siedziska wykonanej z tworzywa sztucznego. Są to dwie innowacje produktowe.

Planowane efekty:

Zaplanowano osiągnięcie następujących efektów:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie-1szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje -1szt.
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw(dotacje)- 435 240,00zł
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju- 435 240,00zł
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku-1szt.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla Firmy-1szt.
Liczba zakupionych środków trwałych-1szt.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych-1szt.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 686 340,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 558 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 251 100,00 PLN